Trädplockning

Själva idén med trädplockning bygger på att plocka ner trädet bit för bit. Detta görs med en kranbil försedd med en grip och en motorsåg längst ut. De risker som alltid finns med att fälla ett träd på traditionellt sätt minskas på detta vis ordentligt. Delarna av trädet kan läggas direkt på lastbilsflaket eller i en container. Ett träd som hänger ut över ett hus kan enkelt tas bort utan en massa förberedelser. Även riktigt stora och höga träd kan på detta sätt enkelt plockas bort.

Trädplockaren använder alltså en både säker och ekonomisk metod för att ta bort oönskade träd som skulle vara både svåra och farliga att fälla på traditionellt sätt. Räckvidden på kranen med såg monterad är ungefär 30 meter. Detta innebär att i de flesta fall kan kranbilen stå på gatan utanför tomten. I så fall uppstår inga problem med några sönderkörda gräsmattor. Behöver vi in med maskiner ändå så har vi resurser även för detta. läs mer under markskydd.